Антиквариат и Галерия „Велев” е в постоянен контакт с национални и общински институции и музеи, с най-изявените в страната изкуствоведи, оценители и реставратори на произведения на изкуството и антиквариат.
-оценяване на пазарната и инвестиционна стойност от независим оценител;
-изготвяне на подробен сертификат за автентичност от изкуствовед;
-изготвяне на реставрационна експертиза;  
-изготвяне на експертно заключение от идентификация;
-изготвяне на документи за износ;