Стари уреди и фотоапарати

Стар фотоапарат "Exakta"

Стар фотоапарат/камера "Leica" /"Лайка"

Стар немски фотоапарат

130.00 BGN