Предмети от сребро и злато

Стара сребърна лъжица за салата

Сребърна табакера