Манифест към българския народ 1915г. - Цар Фердинанд I и Минитър п-л В.Радославов

Манифестът е изтъкан върху коприна от К.Чековъ през 1915г.

Размер: 48/ 180 см (с рамката)

Изобразени са Цар Фердинанд и Д-р Васил Радославов (министър-председател в този период)

Лична колекция "Велев"

Манифест на цар Фердинанд за обявяване война на Сърбия

Българи,

*Вие вече сте свидетели на неимоверните усилия, които положих през течение на цяла година, откакто трае Европейската война, за запазването мира на Балканите и спокойствието на страната.
*Аз и правителството ми се старахме, при следвания досега неутралитет, да достигнем идеалите на българския народ.
*Двете воюващи групи велики сили признават голямата неправда, която ни се нанесе с подялбата на Македония. И двете воюващи страни са съгласни, че тя в по- голямата си част трябва да принадлежи на България.
*Само нашата коварна съседка Сърбия остана непреклонна пред съветите на своите приятели и съюзници. Сърбия не само не поиска да се вслуша в техните съвети, но в озлоблението и алчността си нападна дори собствената ни територия и нашите храбри войски бидоха принудени да се сражават за защитата на собствената ни земя.
Българи,
*Скъпи народни интереси ме заставиха през 1912 година да призова нашето храбро войнство на борба, в която то самоотвержено развя знамената и скъса веригите на робството. Нашите съюзници сърби бяха тогава главната причина да загубим Македония.
*Изтощени и изморени, но не и победени, ние трябваше да свием своите знамена за по-добри дни.
*Добрите дни настанаха много по- скоро, отколкото можехме да очакваме.
*Европейската война клони на привършване. Победоносните армии на Централните сили са в Сърбия и бързо напредват.
*Призовавам българския въоръжен народ към защита на родния край, поруган от вероломен съсед, и към освобождение на поробените наши братя от сръбското иго.
*Нашето дело е право и свято.
*Заповядвам, прочее, на нашата храбра армия да прогони неприятеля из пределите на Царството, да срази вероломния съсед и да освободи от тегло нашите измъчени под сръбско иго братя.
*Ний ще воюваме против сърбите едновременно с храбрите войски на Централните империи.
*Нека българският войник лети от победи към победи!
*Напред! Бог да благослови нашето оръжие!
*София, 1 октомври 1915 година.

Колекционираме предмети свързани с Царското семейство.

Свързани продукти

Стара картина /пейзаж от Мелник/ - худ.Васил Македонски

Стара картина /акварел/ - худ.Асен Попов /1895-1976/

Стара картина (шарж) - худ.Явор Янков

Купуваме картини на худ.Цветана Щилянова

Орден "Георги Димитров" и Златна звезда "Герой на социалистическия труд"

Стара картина на Георги Ковачев - Гришата /1920-2012/

Лична карта /паспорт/ от Софийския универистет "Св.Климент Охридски" - 1941г.

Б.Д.Ж. Легитимация от Царска България - 1916г.

Сребърни монети - Цар Фердинанд, Цар Борис III и монети след 1944г.

Купуваме стари картини и антиквариат

За да ни предложите ваша картина или предмет единственото, което трябва да направите е да ни изпратите снимки и точни размери. При интерес от наша страна в рамките на 24ч. ще получите оценка и оферта!