Възрожденски сребърен настолен кръст, 19-ти век

Сребърна пафта

Сребърни пафти

Сребърни пафти